Nyheter

 OBS! Fet Båtforening har fått nytt telefonnummer: 923 46 399

 Vi kobler denne til enhver tid, til en av oss i styret.


Årsmøte 2021


Regnskap 2021 og budsjett 2022


Vedtekter for Fet Båtforening