Styret

Styret i Fet Båtforening for 2022 er som følger:


Styreleder  Dan Stubberud

Nestleder   Lorns Harald Bakstad

Kasserer    Lorns Harald Bakstad

Sekretær    Yngve Lyng Lillevik

Styremedl.  Hans Olsen

Styremedl.  Helge Pettersen

Styremedl.  Ole-Christian Stubberud

Vararepr. 1 Hans Petter Buvik

Vararepr. 2 Morten Olsen


Revisor  Rune Berntsen

Revisor  Trond Myrvang

.

Valgkomite. Styret gis fullmakt til å utpeke ny valgkomite

på to personer.